VLOGE IN OBRAZCI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Vloge in obrazci

Dokument je namenjen predstavniku etažnih lastnikov za vpis sprememb števila oseb. Dokument lahko izpolni vsak uporabnik, s podpisom ga potrdi predstavnik etažnih lastnikov.

Dokumenta sta namenjena povzročiteljem odpadkov za prijavo, odjavo ali spremembo prevzemanja odpadkov.