RAVNANJE Z ODPADKI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Koledarji zbiranja komunalnih odpadkov

Izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov se izvaja v skladu z letnimi programi, kateri se izdelajo in potrdijo s strani občinskih svetov posameznih občin.

Za leto 2021 so bili sprejeti sledeči koledarji:

II. Koledar zbiranja komunalnih odpadkov za občino Ljutomer: