RAVNANJE Z ODPADKI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Koledar zbiranja nevarnih odpadkov

Akcija nevarnih odpadkov 2020 na območju občin Apače, Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej;

Za leto 2021 so bili sprejeti sledeči koledarji zbiranja nevarnih odpadkov: